home  |   gedachtengoed  |   kernwaarden  |   ervaring  |   klanten & projecten  |   partnership  |   over 2MV   |   contact

integrale projectbegeleiding

contact

2MV wil bijdragen aan de verduurzaming van onze samenleving. Met hoogwaardige procesbegeleiding en projectmanagement helpt 2MV haar klanten bij het vormen én realiseren van visie en ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.